> Obchod > licencia štúdia

Licencia štúdia

Jednoužívateľskej licencie

Inštalácie programu nakúpené v rámci jedného používateľa osobné licencie je obmedzená na jeden jeden osobný počítač vo vlastníctve alebo pod kontrolou užívateľa licencie plus jeden ďalší počítač tiež vlastní licencie, napr: jeden počítač doma a druhú v práci, alebo doma desktop a laptop doma. Avšak, v danom čase iba jednu kópiu zakúpené programy možno používa.

Pre osobnú potrebu:
Osobné licencie, môžete použiť softvér v podnikaní, akademickej, alebo vláda prostredie a vy môžete len v úmysle ju použiť pre súkromné alebo pracovné použitie a presne jeden počítač za licenciu. A nám bráni predaja, distribúcie alebo užívať iné spôsoby, ako generovať príjmy priamo s výkonom softvér.

Pre akademické použitie:
Akademická licencia, XXX(website) ponúka zľavy študent alebo zamestnanec školy alebo neziskové a vláda-beh inštitúcie. Rôzne licenčné možnosti sú k dispozícii pre akademické, výskumné, náučné a správne použitie. Komerčné využitie je zakázané.

Pre komerčné využitie:
Komerčné licencie fyzická osoba môžete použiť softvér v podnikaní, akademické, alebo vláda prostredia. Komerčne licencovaných užívateľov sú bez obmedzenia použitia výstupu software pre komerčné účely, predaj, distribúcia a iné spôsoby, ako generovať príjmy priamo s výkonom softvér.


Multi-užívateľské licencie

Licencia umožňuje inštaláciu programu na konkrétne čísla ks úplne v rámci rodiny, organizácie a spoločnosti v rámci jednej konkrétnej zadané umiestnenie (napr. kancelária). Ste nemôže dať, prenos alebo predať multi-multi-user-licencované kópie našich výrobkov, ani obsahovať takéto kópie v, alebo predávať alebo poskytovať akejkoľvek tretej strane užívatelia majú prístup k softvéru akýmkoľvek spôsobom, ktorý je pohodlný; napríklad tým, že sprístupnenie kópie uložené na lokálnych pevných diskoch alebo kópie uložené na sieťové servery.


Enterprise licencie

Enterprise licencie je druh softvér licenčnú zmluvu, ktorá udeľuje nadobúdateľ povolenie používať softvér v sieti na jednej stránke, s neobmedzeným počtom koncových užívateľov. Zvyčajne tento typ licencie umožňuje kopírovať a používať softvér na viacerých počítačoch v jednom mieste a je drahšie než nákup jeden výtlačok, ale lacnejšie ako nákup kópiu pre každý počítač, na mieste. Tam môže byť maximálny poèet simultánne koncovým používateľom.

Hore